Thống nhất cao nhận thức và hành động, đưa nghị quyết hội nghị T.Ư 4 về xây dựng Đảng vào cuộc sống

Thứ tư - 29/02/2012 14:12
Sau gần ba ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao, Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay" do Bộ Chính trị tổ chức tại Hà Nội đã kết thúc thành công.

Ðồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, chỉ đạo và trực tiếp quán triệt Nghị quyết và Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết quan trọng này. Các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp tham gia lãnh đạo, chỉ đạo hội nghị. Toàn thể BCH T.Ư và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ban, bộ, ngành T.Ư, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư tham dự hội nghị. Các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến về việc quán triệt, triển khai Nghị quyết T.Ư 4, Chỉ thị của Bộ Chính trị, góp ý kiến vào các dự thảo: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 của Bộ Chính trị; các dự thảo hướng dẫn, kế hoạch thực hiện của các ban Ðảng T.Ư, để tổ chức thực hiện Nghị quyết một cách thống nhất, đồng bộ, với quyết tâm cao trong toàn bộ hệ thống chính trị các cấp.

Tổ chức hội nghị, Bộ Chính trị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất của Ðảng ta ngay từ khâu mở đầu trong toàn bộ kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết đặc biệt quan trọng này. Hội nghị đã giúp cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ngành, các cấp nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như nội dung của Nghị quyết, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm hành động, thấy rõ trách nhiệm của mình để nêu gương tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện. Ðồng thời, với 680 lượt ý kiến thảo luận, đóng góp của hơn 1.000 đại biểu dự hội nghị đã góp phần nâng cao tính khả thi của các nhóm giải pháp mà Nghị quyết đã đề ra; xác định đúng các bước đi thích hợp của quá trình nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI về xây dựng Ðảng đã và đang thu hút sự quan tâm đặc biệt, sự ủng hộ mạnh mẽ của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta với kỳ vọng ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; xây dựng Ðảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng, củng cố niềm tin trong Ðảng và nhân dân. Những nội dung của hội nghị là những vấn đề rất cơ bản và hệ trọng, đòi hỏi các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Ðảng, trước nhân dân tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết này tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình.

Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị số 15-CT/T.Ư về thực hiện Nghị quyết, nêu rõ nhiệm vụ các cấp ủy, tổ chức Ðảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mục đích yêu cầu; nội dung và cách làm trong tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết của T.Ư, Chỉ thị, Kế hoạch thực hiện do Bộ Chính trị đề ra. Tổ chức tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cấp trên trong việc xác định nội dung kiểm điểm là ba vấn đề cấp bách mà Nghị quyết T.Ư đã nêu, phương châm, phương pháp tiến hành. Triển khai thực hiện các nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt tư tưởng; về cơ chế, chính sách và công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã được Chỉ thị xác định rất cụ thể. Trong đó, Chỉ thị nhấn mạnh, các cấp ủy, tổ chức Ðảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quán triệt đầy đủ và sâu sắc việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư cần đạt mục đích là phải tạo được những chuyển biến rõ rệt, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Ðảng ngay trong nhiệm kỳ khóa XI... Làm tốt công tác xây dựng Ðảng là cơ sở để xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao... Chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết với quyết tâm chính trị cao trong toàn Ðảng. Khi thực hiện phải bình tĩnh, tỉnh táo không nóng vội, chủ quan giữ đúng nguyên tắc... Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung, nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương châm, phương pháp tiến hành, những công việc phải làm, trên cơ sở đó tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong Ðảng và sự đồng thuận trong nhân dân. Các cấp ủy đảng, các địa phương triển khai thực hiện nghị quyết gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, an sinh xã hội và chăm lo đời sống của nhân dân. Về tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Chỉ thị của Bộ Chính trị đã nêu rõ: "Bộ Chính trị, Ban Bí thư (tập thể, cá nhân), các đồng chí Ủy viên Trung ương Ðảng kiểm điểm trước với tinh thần gương mẫu để cấp ủy, cán bộ, đảng viên cấp dưới thực hiện theo. Cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình không đạt yêu cầu phải kiểm điểm lại; kiên quyết xử lý kỷ luật những cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên không tự giác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, không tự nhận được sai lầm, khuyết điểm, không khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm đã được nêu ra. Những trường hợp có vi phạm, tự giác kiểm điểm, tự phê bình nghiêm túc, tích cực sửa chữa, khắc phục sẽ được xem xét giảm hoặc miễn xử lý kỷ luật".

Nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc với ý thức trách nhiệm cao Nghị quyết và Kế hoạch của Bộ Chính trị cùng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các Ban Ðảng ở T.Ư, nhất định chúng ta sẽ đưa Nghị quyết quan trọng này của Ðảng vào cuộc sống, tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Ðảng.

Tác giả bài viết: NHÂN DÂN

Nguồn tin: http://www.nhandan.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn