Cấp trên gương mẫu, mọi cấp ủy và đảng viên vào cuộc

Thứ tư - 29/02/2012 14:14
Khi Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI): "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay" được ban hành, tâm tư của đảng viên và nhân dân nổi lên là cả băn khoăn và mong muốn. Băn khoăn là đến bao giờ sẽ làm được đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết. Mong muốn là đã nói là làm, làm đến nơi đến chốn, đạt hiệu quả, thiết thực, triệt để, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Ðảng và Nhà nước. 

 

Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, quan liêu, lãng phí của một số cán bộ, đảng viên không phải mới xuất hiện vài năm gần đây mà đã có từ nhiều năm trước. Nghị quyết T.Ư 6 lần 2 khóa VIII của Ðảng nêu rõ: "Sự suy thoái về tư tưởng chính trị; tình trạng tham nhũng, quan liêu, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng phát triển nghiêm trọng hơn". Từ đó, năm nào trong công tác xây dựng Ðảng cũng đề ra những biện pháp để các chi bộ, cấp ủy nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, khuyến khích quần chúng góp ý kiến cho Ðảng để khắc phục. Nhưng vì sao tình trạng này không giảm, trái lại ngày càng lan rộng hơn, tinh vi hơn và trở thành "bộ phận không nhỏ". Nguyên nhân của tình trạng này là cách làm thiếu kiên trì, kiên quyết, triệt để, nói nhiều hơn làm; tự phê bình và phê bình rồi để đấy; không tiếp tục có biện pháp xử lý đúng mức, triệt để cái sai, khuyết điểm. Trong lúc đó, nhiều vấn đề diễn ra trong cuộc sống cần được giải quyết. Thế là rơi vào tình trạng tốt không được nhân lên; xấu, sai không được ngăn chặn.

Ðể thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay", theo tôi và nhiều đảng viên, quần chúng mà tôi đã có dịp tiếp xúc, ai cũng cho rằng, Nghị quyết nói rất thẳng, rất trúng, rất đúng, cần đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, tức là biểu dương, khen thưởng cái hay, cái đúng, kiên trì và kiên quyết xử lý cái sai, cái xấu. Chẳng hạn cán bộ, đảng viên nào sau khi được chi bộ thẳng thắn phê bình, bản thân mình tự phê bình trung thực, đầy đủ, được quần chúng nơi mình ở đồng tình, thừa nhận, nếu làm được việc tốt, có năng lực và công tâm trong lãnh đạo, quản lý cần được biểu dương, khen thưởng, đưa vào diện "cán bộ nguồn" nếu xét thấy đủ tiêu chuẩn. Cán bộ, đảng viên nào lợi dụng chức quyền, mua quan bán tước, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, không còn đủ đức, tài thì kiên quyết xử lý triệt để, nghiêm minh, kể cả những cán bộ, đảng viên đã về hưu. Không nên để kéo dài tình trạng hiện nay ở nông thôn cũng như thành thị, có không ít cán bộ, đảng viên cùng hoàn cảnh, điều kiện tuổi tác, sức khỏe, năm về hưu... như nhau, nhưng ai cố tình tham nhũng, chiếm dụng đất đai, hè phố, nhà cửa, tiền bạc của công thì đời sống khá hơn, thoải mái hơn những cán bộ, đảng viên sống liêm khiết, trung thực. Ðể tình trạng đó kéo dài là làm giảm uy tín của Ðảng và Nhà nước, gây mất đoàn kết nội bộ.

Ðảng ta, nhân dân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện mục tiêu này. Do đó, thiết nghĩ những việc cần làm ngay về xây dựng Ðảng hiện nay là không thể không đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; khuyến khích, động viên, cổ vũ những cái hay, cái tốt; xử lý, sửa chữa kịp thời những cái sai, cái xấu. Có như vậy mới sớm củng cố niềm tin của nhân dân ta đối với Ðảng và Nhà nước, mới tạo động lực cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nêu cao tự phê bình và phê bình, tránh tình trạng làm nửa vời, chờ đợi nhau, không đến nơi đến chốn. Sự gương mẫu của cán bộ cấp trên là cần, nhưng cũng rất cần sự vào cuộc đồng đều của đảng viên, cấp ủy ở mọi nơi, mọi ngành, mọi cấp... Ðó là tiền đề và cơ sở để thực hiện thắng lợi công tác xây dựng Ðảng theo tinh thần của Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay. Ðó cũng là sự biểu hiện nghiêm túc việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác Hồ vĩ đại.

 

Tác giả bài viết: HỒNG KHANH (Hà Nội)

Nguồn tin: http://www.nhandan.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn